Счупена матрица на лаптоп

Безплатна диагностика на лаптоп

Счупена матрица на лаптоп

“Матрица” е жаргонно наименование на екран / дисплей при лаптопите. На практика всички тези думи обозначават едно и също нещо – модула който обработва сигналите постъпили от видеокартата, и ги визуализира в динамично или статично изображение.

Повреден екран/дисплей на лаптоп е често срещан дефект при преносимите компютри. Обикновено повредата възниква от падане, удар, или затваряне на капака със забравен премет върху клавиатурата.

Матрицата на лаптопа може да се повреди не само в следствие на механична повреда, разбира се.
Дефектират по различни начини : пиксели, лентови кабели, управление.
При всяко положение дисплеите не подлежат на ремонт, просто се подменят, с изключение на повредена лампа, ако матрицата е лампова.

Екран на лаптоп се поврежда и без външна намеса а от работа, но значително по-рядко. Най-често срещаният тип повреда в този случай е вертикални или хоризонтални черти през екрана, вследствие на отлепяне на лентовите кабели от управлението на матрицата към подложката (същинският екран). При повреди в електрониката на дисплея е възможно изображението да е размазано (т.нар. “черга”), екранът на лаптопа да избледнява след време работа, да настъпят дефекти в цветопредаването.

Популярна повреда е и повредена “подсветка” – това е източникът на светлина, който през френеловите филтри, монтирани в матрицата, трябва да засвети екрана. При по-новите лаптопи този източник на светлина е светодиодна лента, при по-старите лаптопи е реализиран със CCFL лампа. Такъв тип дефект при ламповите дисплеи се поправя чрез подмяна на изгорялата, или с ниска емисия, лампа. При матриците за лаптоп със светодиодна лента обикновено единственото решение е подмяна на повредения екран.