Залят с течност лаптоп

Залят с течност лаптоп - ремонт

Залят с течност лаптоп – почистване и ремонт в „Куантум Компютърс“.

Ако се случи да полеете лаптопа с течност, трябва да се реагира максимално бързо : лаптопът моментално да се изключи от зарядното, батерията да се извади. Да не се прави опит за включване, преди течността да бъде премахната от лаптопа. Устройството да не се тръска и обръща, това само влошава нещата, а попадналата течност се разнася навсякъде. Течността няма да се изпари изцяло, ако го оставите да изсъхне, нито ще изчезне от само себе си. Лаптопът трябва да се разглоби колкото се може по-скоро и да бъде почистен. Забавянето често води до интензивна корозия и изгниване на дънната платка.Опитите за включване на залятият лаптоп често водят до повреда на електронни компоненти по дънната платка, ако върху нея е попаднала течност.

Залят лаптоп и последващ дефект – това е една от често срещаните в практиката повреди, както и една от най-трудните за отстраняване. Понякога дефектът причинен от заливане с течност може просто да се отстрани чрез почистване на дънната платка на лаптопа и измиване със специални препарати, без поражения по дъното. Или лаптопът да се „размине“ с една повредена клавиатура. Но при попадане на течността върху дънната платка винаги предупреждаваме клиентите си, че последиците от заливане са непредвидими. Защо? Защото повредите в лаптопа причинени от попадане на течности са случайни процеси.

  1. Повечето течности са проводник, някои по-добър, някои по-лош. Попадането им върху дънната платка може да причини както моментална повреда на електронни компоненти, така и проблеми след неопределен период от време – вследствие на утечки, или частично повредени елементи по дъното.
    Има случаи, когато лаптопът се поврежда веднага след заливането, т.е. течността попада върху елементи по дънната платка и ги поврежда моментално, като понякога присъства „верижна реакция” и съответното „изгаряне” на незаляти елементи в произволни електрически вериги. Има и случаи, когато залятият лаптоп продължава да работи без видими проблеми, но се поврежда след време.
  2. При попадане на течността върху платката на лаптопа и след съответното преминаване на електрически ток през нея, тази течност се превръща в електролит. Процесът е почти моментален. А електролитът е киселина и провежда добре електрически ток, за разлика от въпросната течност в първоначалният й вид. Последиците са утечки, които могат да повредят елементите след време и още по-лошо – агресивна корозия. Корозията поврежда самите елементи, електрически и механично, техните изводи, разяжда спойките им.
    А най-лошата последица е, че понякога се поврежда самата печатна платка, т.е. листът текстолит, върху който са запоени елементите. Разяжда слоевете й, навлиза и разяжда проходни отвори, разяжда писти. Платките са многослойни, и характерно в такива случаи е, че възможност за ремонт на лаптопа рядко има, или е особено труден.

В най-лошите случаи понякога се проявявят дефекти дълго време след ремонта. Дефекти свързани с бавното действие на корозията върху платката и елементите, защото течността прониква и на места, където няма възможност за почистване, буквално пропива в дънната платка на лаптопа.

Друга, често срещана последица от заливане, е повреда на клавиатурата на лаптопа, която обикновено „попива” по-голяма част от попадналата течност, но там ситуацията е доста по-проста и оптимистична : повредената клавиатура просто се подменя.

При заливане на лаптопа веднага се обърнете към сервиз за лаптопи, преди да е станало твърде късно.